Chrome Musiclab

Brigit GAMES

Een lab dat bestaat uit een aantal experimenten waarmee kinderen leren hoe geluidsgolven werken en hoe je kunt spelen met frequenties.

CHROME MUSICLAB