Making sense of AI

Brigit Uncategorized

We kunnen niet meer zonder spamfilters, we zijn gewend aan gepersonaliseerde aanbevelingen en overleggen met chatbots over collegegeld of huursubsidie. Maar ondanks dat het gebruik van AI steeds gewoner is, is het niet voor iedereen duidelijk wat AI doet, hoe het werkt én hoe jij het kan gebruiken.